PODZIĘKOWANIE:

15 maja 2019

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

wraz z filią biblioteczną w Górach Mokrych

dziękują wszystkim za udział w Tygodniu Bibliotek 2019:

Przedszkolu Samorządowemu w Przedborzu,

Niepublicznemu Przedszkolu „Gumiś” w Przedborzu i w Górach Mokrych,

Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu,

Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych

Środowiskowemu Domu Samopomocy w Gaju,

nauczycielom i wychowawcom okolicznych placówek oświatowych,

Pani Burmistrz Miasta Przedborza,

Pracownikom Urzędu Miejskiego w Przedborzu,

Klubowi Seniora „Czas Pogody” w Przedborzu,

Klubowi „Senior +” w Przedborzu,

Pani Magdzie Bernackiej i innym osobom zaprzyjaźnionym z biblioteką,

oraz wszystkim niewymienionym.

Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

 

 

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.