Podziękowanie za udział w Tygodniu Bibliotek 2018

16 maja 2018

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

dziękuje wszystkim za udział w Tygodniu Bibliotek 2018:

Przedszkolu Samorządowemu w Przedborzu,

Niepublicznemu Przedszkolu „Gumiś” w Przedborzu,

Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu,

Środowiskowemu Domu Samopomocy w Gaju,

nauczycielom i wychowawcom okolicznych placówek oświatowych,

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu,

Urzędowi Miejskiemu w Przedborzu,

Klubowi Seniora w Przedborzu,

Muzeum Ludowemu w Przedborzu,

Miejskiemu Domu Kultury w Przedborzu,

oraz wszystkim niewymienionym.

Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.