Lekcja w Bibliotece w Górach Mokrych z klasą I
Aktualności / 25 maja 2018

W dniu 24.05.2018. w Bibliotece w Górach Mokrych odbyła się lekcja biblioteczna, w której wzięli udział uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych. Celem lekcji było zapoznanie dzieci z pracą biblioteki, wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek oraz przygotowanie do samodzielnego wyboru książki.

Lekcja w Bibliotece w Górach Mokrych z Przedszkolakami
Aktualności / 25 maja 2018

W dniu 23.05.2018. w Bibliotece w Górach Mokrych odbyła się lekcja biblioteczna, w której wzięli udział dzieci z Niepublicznego Przedszkola Gumiś Oddział Zamiejscowy Góry Mokre. Celem lekcji było zapoznanie dzieci z pracą biblioteki oraz przygotowanie do samodzielnego wyboru książki.

Lekcja biblioteczna z klasą I b
Aktualności / 23 maja 2018

W dniu 23.05.2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu odbyła się lekcja biblioteczna, w której wzięli udział uczniowie z klasy I b Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu z Panią Grażyną Włoch. W pierwszej części spotkania przeczytano dzieciom bajkę z książki „Opowiadania o zwierzętach”, w drugiej części dzieci odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanej historii i wpisywały je do krzyżówki.

Podziękowanie za udział w Tygodniu Bibliotek 2018
Aktualności / 16 maja 2018

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu dziękuje wszystkim za udział w Tygodniu Bibliotek 2018: Przedszkolu Samorządowemu w Przedborzu, Niepublicznemu Przedszkolu „Gumiś” w Przedborzu, Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu, Środowiskowemu Domu Samopomocy w Gaju, nauczycielom i wychowawcom okolicznych placówek oświatowych, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu, Urzędowi Miejskiemu w Przedborzu, Klubowi Seniora w Przedborzu, Muzeum Ludowemu w Przedborzu, Miejskiemu Domu Kultury w Przedborzu, oraz wszystkim niewymienionym. Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

VI Dzień Tygodnia Bibliotek 2018
Aktualności / 16 maja 2018

W szóstym dniu obchodów Tygodnia Bibliotek 2018 (15.05.2018r.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu odbyły się dwa spotkania. O godzinie 10.00, dzieci z Przedszkola Gumiś w Przedborzu, grupa Pani Beaty Gołek, wysłuchały przeczytanych im przez Panią Iwonę Karbownik z Urzędu Miejskiego w Przedborzu książek z serii „Kubusiowe opowieści o przyjaźni”: „Cierpliwy królik” i „Najlepsi przyjaciele”. W drugiej części spotkania przedszkolaki malowały rysunki. O godzinie 10.40, dzieci z Przedszkola Gumiś w Przedborzu, grupa Pani Magdy Bernackiej, wysłuchały przeczytanych im przez Panią Iwonę Karbownik z Urzędu Miejskiego w Przedborzu książek z serii „Kubusiowe opowieści o przyjaźni”: „Cierpliwy królik” i „Najlepsi przyjaciele”. W drugiej części spotkania przedszkolaki malowały rysunki. Zdjęcia, godz. 10.00 Zdjęcia, godz. 10.40

V Dzień obchodów Tygodnia Bibliotek 2018
Aktualności / 14 maja 2018

W piątym dniu obchodów Tygodnia Bibliotek 2018 (dn. 14.05.2018r.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu odbyły się dwa spotkania. O godzinie 9.30, 4-latki z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu z Panią Moniką Wilk wysłuchały przeczytanych im przez Pana Krzysztofa Zawiszę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu bajek: „Kocie łakocie” i „Chore kotki” Wiesława Drabika oraz „Kto się boi myszy?” Urszuli Kozłowskiej. W drugiej części tego spotkania dzieci malowały rysunki. W tym samym dniu, o godzinie 10.30, w przedborskiej bibliotece uczniowie klasy 0 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu z Panią Bożeną Ryszką wysłuchali przeczytanej im przez Panią Renatę Wikło książki: „Mój młodszy brat” Moniki Krajewskiej. W drugiej części tego spotkania dzieci wykonały kolorowe rysunki. Zdjęcia, godz. 9.30 Zdjęcia, godz. 10.30

IV Dzień obchodów Tygodnia Bibliotek 2018
Aktualności / 11 maja 2018

W czwartym dniu obchodów Tygodnia Bibliotek 2018 (dn. 11.05.2018r.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu odbyły się dwa spotkania. O godzinie 9.30, 5-6 latki z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu z Panią Ewą Rzepecką wysłuchały przeczytanej im przez Panią Renatę Wikło książki: „Dokuczalska” Joanny Fabickiej. W drugiej części tego spotkania dzieci malowały rysunki. W tym samym dniu, o godzinie 10.30, w przedborskiej bibliotece wychowankowie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju wraz z wychowawczyniami wysłuchali przeczytanych im przez Panią Małgorzatę Błaszczyk z Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu książek: „Przychodzi żaba do lekarza” Wiesława Drabika, „Liczy baca owce, liczy” Mariusza Niemyckiego i „Jak pszczółki nauczyły się tańczyć” Marii Kisielowej. W drugiej części tego spotkania goście przedborskiej biblioteki wykonali kolorowe rysunki. Zdjęcia, godz. 9.30 Zdjęcia, godz. 10.30

III Dzień obchodów Tygodnia Bibliotek 2018
Aktualności / 10 maja 2018

W trzecim dniu obchodów Tygodnia Bibliotek 2018 (dn. 10.05.2018r.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu odbyły się dwa spotkania. O godzinie 9.30, 5-latki z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu z Panią Barbarą Michalską wysłuchały bajek: „Cierpliwy królik” i „Najlepsi Przyjaciele” z serii „Kubuś i Przyjaciele”, które przeczytały im Panie z Muzeum Ludowego w Przedborzu: Barbara Nowak i Katarzyna Łuczyńska. W drugiej części tego spotkania dzieci wykonały rysunki nawiązujące do przeczytanych książek. W tym samym dniu, o godzinie 10.30, w przedborskiej bibliotece uczniowie klasy 0 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu z Panią Haliną Wilk wysłuchali przeczytanych im przez Panie: Barbarę Nowak i Katarzynę Łuczyńską z Muzeum Ludowego w Przedborzu książek z serii „Kubuś i Przyjaciele”: „Najlepsi Przyjaciele” i „Cierpliwy królik”. W drugiej części tego spotkania dzieci wykonały rysunki nawiązujące do przeczytanych książek. Zdjęcia, godz. 9.30 Zdjęcia, godz. 10.30

II Dzień obchodów Tygodnia Bibliotek 2018
Aktualności / 9 maja 2018

W drugim dniu obchodów Tygodnia Bibliotek 2018 (dn. 09.05.2018r.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się dwa spotkania. O godzinie 10.00 3-latki z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu wysłuchały bajek: „Kto się boi myszy” Urszuli Kozłowskiej i „Wielka wycieczka do małego miasteczka” Wiesława Drabika, które przeczytały im Panie: Barbara Konopko i Halina Janiszewska z Klubu Seniora w Przedborzu. W tym samym dniu, o godzinie 11.00, w przedborskiej bibliotece uczniowie klasy III z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu z Panią Dorotą Wyciszkiewicz wysłuchali przeczytanej im książki „Słup soli” Elżbiety Zubrzyckiej. W drugiej części tego spotkania dzieci wykonały rysunki nawiązujące do przeczytanej lektury. Zdjęcia: godz. 10.00 Zdjęcia: godz. 11.00

I Dzień obchodów Tygodnia Bibliotek 2018
Aktualności / 8 maja 2018

Tydzień Bibliotek to program promocji czytelnictwa mający na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu w każdym roku aktywnie przyłącza się do tej akcji i organizuje w tym czasie różnego typu spotkania, lekcje i inne atrakcje dla czytelników. Również w tym roku przedborska biblioteka włączyła się w obchody. W pierwszym dniu obchodów Tygodnia Bibliotek 2018 (dn. 08.05.18r.) Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Przedborzu odwiedzili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu: klasa I i II z wychowawczyniami: Panią Lucyną Orłowską i Moniką Wysocką. W pierwszej części spotkania przeczytano dzieciom „Bajkę o piesku Hau” Tomasza Trojanowskiego z książki: „Opowiadania o zwierzętach”. W drugiej części dzieci odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanej historii i wpisywały je do krzyżówki.