Worek życzeń
Bez kategorii / 10 grudnia 2008

Szanowny Czytelniku! Jeśli chciałbyś zasugerować nam kupno książki, której nie ma w naszych zbiorach, wypełnij i wyślij poniższy formularz. Zgłoszona przez Ciebie publikacja na pewno będzie brana pod uwagę podczas dokonywania zakupu nowości wydawniczych. Zachęcamy do aktywnego współtworzenia księgozbioru! Imię i nazwisko autora: Tytuł książki: Dodatkowy opis ksiązki:(np. miejsce wydania, wydawcę, rok wydania, dlaczego warto ją przeczytać):

Informacja o finansowaniu strony
Bez kategorii / 21 listopada 2008

Projekt "Aktywna integracja w gminie Przedbórz" współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu:„Aktywna integracja w gminie Przedbórz”Realizator:Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu97-570 PrzedbórzUl. Mostowa 29Tel/fax (044) 781-22-43Cel projektu:Zwiększenie integracji mieszkańców poprzez wypracowanie nowych kanałów komunikacji i wzajemnej współpracy; wypracowanie wspólnych planów działań na podstawie wypracowanych map zasobów i potrzeb;  podniesienie umiejętności i kwalifikacji mieszkańców z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego.Do kogo projekt jest adresowany? Adresatami projektu są mieszkańców gminy Przedbórz, a w szczególności osoby działające w stowarzyszeniach i inni mieszkańcy, którzy wykazują zaangażowanie w działania służące rozwojowi Przedborza i gminy, a nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat możliwości finansowania swoich przedsięwzięć.Co projekt oferuje:Realizowane działania będą miały na celu podniesienie kreatywności i mobilności mieszkańców gminy Przedbórz. Podniesienie wiedzy na temat działalności i zasad funkcjonowania stowarzyszeń. Działania będą miały także na celu ograniczenie skutków wykluczenia społecznego. Integracja ze społeczeństwem i wspieranie aktywności zawodowej w regionie.W ramach projektu realizowane będą szkolenia:1. Aspekty prawne funkcjonowania stowarzyszeń (zasady i procedury funkcjonowania stowarzyszeń, zasady księgowości w stowarzyszeniach, zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą prawną na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych);2. Jak wprowadzać zmiany w…

Katalog online
Bez kategorii / 20 listopada 2008

niebawem…                                                          

Historia Biblioteki
Bez kategorii / 9 listopada 2008

        Do niedawna sądzono, że historia powstania przedborskiej biblioteki sięga roku 1927. W wyniku poszukiwań i dotarcia do nowych materiałów, za datę jej powstania należy przyjąć rok 1925.W 1924 roku dzięki inicjatywie ks. prałata dr Antoniego Ręczajskiego, nauczycielom takim jak: Helena i Zdzisław Widlowie, Zofia i Antoni Żurawscy, zostało założone Koło Miłośników Sceny. Już od początku powstania Koła postanowiono utworzyć bibliotekę. Został powołany bibliotekarz, którego zadaniem było skompletowanie księgozbioru, aby w dniu 1 marca 1925 roku biblioteka mogła rozpocząć swą działalność. Z parodniowym opóźnieniem, w Ratuszu przy ul. Mostowej 26,  została otwarta biblioteka Koła Miłośników Sceny. W dniu otwarcia placówki księgozbiór liczył 36 książek. Pochodziły one z darów przekazanych przez miejscową inteligencję, a także z zakupów w przedborskiej księgarni i warszawskich antykwariatach. W tym czasie składka członkowska wynosiła 50 groszy. Pomimo wielu trudności na jakie napotykano pod koniec 1926 roku księgozbiór rozrósł się do 500 tomów. Także władze miasta zaczęły doceniać bibliotekę, która w tym czasie przeniosła swą siedzibę do miejscowej szkoły. W 1927 roku zwiększono subwencję do 250 zł. Było wówczas zapisanych 60 czytelników, a księgozbiór liczył już 932 tomy.W rok później zaszły duże zmiany. Działalność Koła zaczęła słabnąć. Zarząd w składzie: Stanisław Michalski, Henryk Szkopiński, Stanisław Bielecki, Jan…